Kind & gezin

Als kinderen en jongeren uit balans zijn laten zij dit zien in hun gedrag, psychische en fysieke problemen of stoornissen. Kinderen zijn de laatste schakel in de ketting van generaties.

Ervaringen als trauma, ziekte, dood, oorlog en depressie maar ook problemen in relatie, huwelijk of familie van eerdere generaties kunnen als ‘probleemgedrag’ naar boven komen bij kinderen. Zij zullen vanwege loyaliteit aan hun systeem problemen over nemen. Het komt ook voor, dat zij de nare of traumatische ervaringen van (groot)ouders herhalen. Ook dat maakt deel uit van ons diepgewortelde verlangen om bij het (familie) systeem te behoren. 

Een opstelling met het gezin kan veel duidelijkheid geven over de (overgenomen) rollen en patronen binnen het gezin. Kinderen kunnen middels een opstelling hun verhaal vertellen, laten zien hoe zíj (onbewust) naar hun situatie kijken. Soms kan het kind zelfs aangeven wat er zou moeten veranderen om de situatie te verbeteren.

Voor die vragen, die je als ouder/gezin al lang bezighouden, waar je misschien al van alles aan hebt proberen te doen, maar waar je op de een of andere manier niet heel veel verder mee komt, is een opstelling een efficiënte manier om nieuw inzicht te krijgen, de ware oorzaak van het probleem te achterhalen en de orde binnen het gezinssysteem te herstellen.

Tijdens deze dag is er ruimte voor drie opstellingen/ gezinnen.

Daarnaast is er plek voor 10 representanten.

Kijk in de Agenda voor actuele data waarop deze workshop gepland staat.