Onze visie op systeemopstellingen

Verbinding

Op een dieper niveau maken we allemaal deel uit van een groter geheel en diverse systemen. Er bestaat als het ware een onzichtbare energetische verbinding tussen alles en iedereen. Zo zijn we onlosmakelijk verbonden met onze familie en voorouders maar ook je vrienden, school of werk vormen een systeem. Je ziel, lichaam en geest zijn een systeem en je lichaam bestaat ook weer uit diverse kleinere systemen.

Alle elementen en patronen van zo’n systeem spelen een rol in hoe we ons eigen leven nemen en ervaren. Een opstelling brengt deze onderliggende elementen en patronen aan het licht. Zo ontstaan er hernieuwde mogelijkheden om je met rust en liefde te verbinden en verhouden tot jezelf en de context waarin je leeft.

Wanneer een opstelling?

In ieders leven komen ervaringen voor die wat extra aandacht
en hulp vragen.

  • Wanneer het maar niet lukt een (blijvende) oplossing of
    verandering te maken.
  • Wanneer je het gevoel hebt maar in cirkels te blijven draaien.
  • Wanneer het je helemaal niet meer lukt een beweging te kunnen maken in je proces.

Dan kan een opstelling je helpen tot de kern van het probleem door te dringen en weer beweging brengen in je proces. In principe is alles op te stellen. Twijfel je of jouw vraag en/of verlangen geschikt is voor een opstelling? Neem dan contact met een van ons op.

Hoe gaat een opstelling? 

We beginnen met een korte inleiding over hoe de systemische principes werken. Vervolgens gaan we over tot opstellen van de vragen die er leven. De vraag die je inbrengt wordt met een kort vraaggesprek verduidelijkt tot de kern en er wordt gekeken welke elementen van het systeem nodig zijn voor de opstelling. Aan de hand van al deze informatie doen we één of twee voorstellen met betrekking tot wat en wie je zou kunnen opstellen. Je kiest representanten (voor jezelf en de andere elementen van het systeem) die je vervolgens in de ruimte intuïtief een plaats geeft ten opzichte van elkaar.

De (verborgen) patronen van het systeem worden hierdoor zichtbaar. Door o.a. de posities van de representanten te veranderen zoeken we naar een manier om deze patronen te veranderen zodat er ruimte ontstaat om vrij(er) te bewegen in je eigen leven.

Onze ervaring is dat tijdens de algemene workshops vaak (achteraf) blijkt dat er toch een thema ‘in de lucht hing’. Deelname is dan ook voor iedereen een indrukwekkende ervaring, die een aanzet geeft tot verandering. Het maakt hierin niet uit of je deelneemt als representant, je eigen thema inbrengt of alleen als toeschouwer deelneemt. De impact van een workshop is in alle gevallen groot. Je wordt herinnert aan weer gewaar zijn van je gevoel/energie en je weer te verbinden en bewegen vanuit dat gevoel.

Naast de algemene workshops bieden we ook verschillende thema workshops aan. We hebben voor deze specifieke thema’s gekozen omdat we uit persoonlijke ervaringen in ons privé leven de rijkdom van systeemopstellingen hebben ervaren en dit graag willen delen. En we hebben gekozen voor thema’s die we met regelmaat tegenkomen bij mensen met wie we in onze praktijken werken en die bij velen spelen.

Mocht je interesse hebben in een thema dat nog niet door ons wordt aangeboden: neem gerust contact op.

Praktische informatie over de workshop vind je hier.