Algemene workshop

Een opstelling biedt uitkomst bij (levens) vragen die je bezighouden maar waar je maar niet verder meekomt. Tijdens een algemene opstelling kan iedere soort vraag en/of verlangen ingebracht worden.

Vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over:

  • relaties,
  • werk,
  • onverklaarbare gevoelens,
  • terugkomende klachten.

Tijdens deze dagen komen vaak verschillende thema’s aan bod. Tegelijkertijd sluiten de opstellingen vaak op elkaar aan, doordat de thema’s doorgaans sterk met elkaar verbonden zijn. Hierdoor levert een dag opstellingen diepgaande herkenning op voor alle deelnemers. Deelname zet al aan tot een veranderingsproces, waarin je eigen (onbewuste) vragen verhelderd worden en je (systemisch) gewaar-zijn groeit.

Kijk in de Agenda voor actuele data waarop deze workshop gepland staat.